เว็บแทงหวย

เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่าท่องเที่ยว น่าเข้าไปศึกษา ชมความสวยงามของศิลปะโบราณ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ จะเป็นอย่างไร ออกเดินทางไปยังอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันเลยค่ะ

ชมความสวยงามที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ประวัติอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เมืองโบราณศรีเทพ หรือ อุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงของการแลกเปลี่ยนสินค้า และ วัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลาง กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความสำคัญ มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ หรือ พุทธศตวรรษที่ 8 – 18

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

พื้นที่ของบริเวณของอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพในปัจจุบัน  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณศรีเทพ  ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,889 ไร่  มีลักษณะเป็นเมือง ที่มีคูน้ำล้อมรอบ แบบวัฒนธรรมทวารวดี โดยแบ่งพื้นที่ภายในเป็น 2 เมือง เมืองด้านใน มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ เป็นเมืองรูปเกือบกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  มีช่องประตูเมือง  6  ช่องทาง และ มีโบราณสถาน ที่ได้รับการขุดแต่ง และ บูรณะแล้ว ทั้งหมดประมาณ  40  แห่ง  ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังใน   โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง และ โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ และยังมีสระน้ำและหนองน้ำขนาดใหญ่ ประมาณ  70  สระ  ในขณะที่  ส่วนเมืองด้านนอกมีพื้นที่ประมาณ  1,589 ไร่  เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีช่องประตูเมือง 6  ช่องทางเช่นกัน และมีโบราณสถานส่วนใหญ่ จะมีขนาดเล็ก และ ยังไม่ได้มีการขุดแต่งและบูรณะทั้งหมดประมาณ 54 แห่ง รวมทั้งมีสระน้ำประมาณ  30  แห่ง  และ ยังมีสระขวัญ เป็นสระน้ำสำคัญที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่กลางเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองโบราณศรีเทพ  ซึ่งมีโบราณสถาน ที่ยังมิได้มีการขุด และ บูรณะประมาณ  50  แห่ง โดยส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณศรีเทพ โดยมีโบราณสถานเขาคลังนอก เป็นสถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมทวารวดี และ ยังพบโบราณสถานปรางค์ฤาษี เป็นสถาปัตยกรรม แบบวัฒนธรรมเขมร

การเดินทาง ไป อุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 130 กิโลเมตร โดยสามารถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี – หล่มสัก เมื่อขับมาถึงกิโลเมตรที่ 102 แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2211 อีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็เห็นป้ายบอกทาง เข้าสู่อุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นพื้นที่เก่าแก่ ที่น่าศึกษา มรดกโลก2023 และชมความสวยงาม หากใครมีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ควรที่จะไปเที่ยวที่แห่งนี้กันสักครั้งนะคะ ซึ่งปัจจุบันอุทยาน ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้รับการพิจารณา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกด้วย