เว็บแทงหวย

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งบางขุนพรหม ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ ให้สักการะมากมาย และที่สำคัญคือ ที่วัดแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำมนต์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สายมูห้ามพลาดกันเลยนะคะ สำหรับวัด อินทรวิหาร จะเป็นอย่างไร เที่ยวแปดริ้ว ขอพาเพื่อนๆออกเดินทางพร้อมกันเลยค่ะ

พาเที่ยววัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม

ประวัติวัด อินทรวิหาร

วัด อินทรวิหาร ตั้งอยู่ที่แยกบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ วัดแห่งนี้สร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ ประมาณ พ.ศ. 2295 เดิมชื่อ วัดบางขุนพรหม ซึ่งขุนพรหมเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาจึงถูกเรียกว่า วัดอินทร์ หรือ วัดอินทาราม ตามนามของผู้ปฏิสังขรณ์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 จึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัด อินทรวิหาร พระอารามหลวง

สื่งที่น่าสนใจในวัด อินทรวิหาร

สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ในวัด อินทรวิหาร มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำมนต์ ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นพระเกจิชื่อดัง ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาส ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารนั้น ท่านได้อาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้  ส่วนบ่อนำมนต์ ที่ท่านสร้างขึ้นนี้ ก็มาจากพลังพุทธานุภาพทำน้ำมนต์ของ ท่านเอง เพราะคนในสมัยก่อน ยามเจ็บไข้ก็เข้าหาวัดเพื่อนำน้ำมนต์มาดื่ม หรือ ประพรมเพื่อให้หายจากโรคภัย  ท่านจึงสั่งให้ขุดบ่อน้ำมนต์นี้ขึ้นเพื่อให้ชาว บ้านได้มาตักไปใช้  โดยในปัจจุบัน เราสามารถตักน้ำมนต์ได้ที่ด้านหลังวิหาร ของบ่อน้ำมนต์ และที่กุฏิไม้บริเวณด้านหลังของวัด มีรูปปั้นจำลองของสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สามารถเข้ามาสักการะท่านได้

วัดอินทรวิหาร

สักการะพระศรีอริยเมตไตรย

พระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน มีความสูงตั้งแต่พื้นถึงยอดเกตุ 16 วา หรือ 32 เมตร สร้างโดย สมเด็จโต ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่เมื่อสร้างไปได้ถึงเพียงพระนาภี หรือ บริเวณสะดือของพระพุทธรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์โตก็มรณภาพลงเสียก่อน ทำให้การก่อสร้างจึงได้หยุดชะงัก ก่อนจะดำเนินต่อมาอีกถึง 60 ปี แล้วพระศรีอริยเมตไตรยองค์นี้เสร็จสิ้นลงในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชา แก่ชาวบ้าน

วัดอินทรวิหาร

สักการะท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม เป็นบรมครูแห่งพรหมทั้งปวง สร้างเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย ทรงมี 5 พระพักตร์ และ 16 พระกร ประทับยืนประทานพร สูง 3.75 เมตร

วัดอินทรวิหาร

สายมูก็พลาดไม่ได้ที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอินทรวิหาร เพื่อเสริมสิริมงคล ให้แก่ตัวเราเอง และยังสามารถตักน้ำมนต์ จาก บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของสมเด็จโต ไปสักการะกันที่บ้านได้ด้วยนะคะ ใครที่มีโอกาสก็อยากให้แวะไปสักการะกันสักครั้งนะคะ