เว็บแทงหวย

วัดศรีชุม สุโขทัย วัดดังเก่าแก่ ไหว้พระพุทธรูปพูดได้

วัดศรีชุม สุโขทัย

พาเที่ยว วัดศรีชุม สุโขทัย อีกหนึ่งวัด ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในจังหวัดสุโขทัย วัดที่มีตำนานมากมาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กับตำนานที่พระพูดได้ สำหรับสายมู หรือนักท่องเที่ยว ที่มีตวามชื่นชอบสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์ หรือมีความเก่าแก่ วัดแห่งนี้ก็เป็นวัด ที่มีความน่าสนใจไม่น้อย วันนี้ เที่ยวแปดริ้ว ก็ได้นำข้อมูลความสำคัญของวัดแห่งนี้มาฝากให้คนที่สนใจได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

ทำความรู้จัก วัดศรีชุม สุโขทัย

วัดศรีชุม สุโขทัย

วัดศรีชุม ถือได้ว่าเป็นศาสนโบราณอีกหนึ่งแห่ง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศาสนโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทางด้านนอกกำแพงเมืองเดิม วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ซึ่งชาวบ้านจะรู้จักในนาม พระอจนะ ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ในมณฑป แม้ว่าในตอนนี้ยอดของพระมณฑป จะพังทลายลงไปหมดแล้ว มีเพียงแค่กำแพงโดยรอบ ที่ยังตั้งอยู่ โดยไม่มีหลังคา กลายเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้ง พระพุทธอจนะ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งใน เที่ยวแปดริ้ว และนอกจังหวัด มีความศักดิ์สิทธิ์ มีเอกลักษณ์ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมเดินทางมาเยี่ยมชม รวมถึงเดินทางมาสักการะมากมาย วัดแห่งนี้จึงกลายป็นวัดเก่าแก่ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่ง ในจังหวัดสุโขทัย

ประวัติ วัดศรีชุม

ที่มาของชื่อ วัดศรีชุม สุโขทัย เป็นคำพื้นเมือง มีความหมายถึง ต้นโพธิ์ ดังนั้นความหมายโดยรวมของ ศรีชุม จึงหมายถึงดงของต้นโพธิ์  วัดแห่งนี้มีการสันนิษฐานว่า วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ตั้งแต่ในสมัย พ่อขุนรามคำแหง ในศิลาจารึกสุโขทัย มีชื่อของพระอจนะ ปรากฎอยู่บนศิลาจารึก ตามคำกล่าวว่า เมืองสุโขทัยนี้ มีพระอจนะ มีปราสาท ซึ่งขนาดของมณฑปแห่งนี้ มีความกว้างด้านละ 32 เมตร สูงถึง 15 เมตร หนาถึง 3 เมตร ผนังด้านซ้าย มีการทำบันไดขึ้นไปยังหลังคา ซ่อนอยู่ด้านในผนัง ฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่อายุเกือบ 700 ปี แต่มีการเลอะเลือนไปตามกาลเวลา ทำให้ปัจจุบันลายบนฝาผนังจางหายไปเกือบหมด มีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเส้น เป็นเรื่องชาดก จำนวนทั้งสิ้น 50 ภาพ ถือได้ว่าเป็นงานจิตกรรมไทย ที่มีความเก่าแก่ที่สุด

วัดศรีชุม สุโขทัย

ความสำคัญของวัดศรีชุมในอดีต

ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนเรศวณมหาราช ได้มีการยกทัพไปปราบเมืองเชลียง และได้มีการมาหยุดชุมนุม ที่วัดศรีชุมก่อนเข้าไปตีเมืองเชลียง และเพราะว่าการรบในครั้งนี้ เป็นการรบระหว่างคนไทยด้วยกัน ทำให้เหล่าทหารหลายคน ไม่มีกำลังใจในการรบ พระนเรศซรจึงได้สั่งให้ทหารคนหนึ่งปีนขึ้นไปยังด้านหลังองค์พระ และพูดให้กำลังใจเหล่าทหาร ทำให้คล้ายกับว่า พระอจนะกำลังพูดให้กำลังใจให้เหล่าทหาร เป็นที่มาของพระอจนะพูดได้ ทำให้เกิดกำลังใจในการต่อสู่ในเวลาต่อมา อีกทั้งที่วัดแห่งนี้ พระนเรศวร ยังได้มีการทำ พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ที่วัดแห่งนี้อีกด้วย

ที่มาของชื่อพระอจนะ

คำว่า อจนะ มีความหมายถึง ผู้ให้ความหมาย จากคำในภาษาบาลีว่า ผู้ไม่หวั่นไหว มั่นคง ผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้ พระอัจนะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิ ถูกสร้างมาจากปูนปั้น แกนด้านในก่อจากอิฐ และศิลาแลง มีขนาดหน้าตักกว้าง 11.30 เมตร สูง 15 เมตร

วัดศรีชุม สุโขทัย

สถานที่ตั้งของวัดศรีชุม : วัดศรีชุม สุโขทัย แห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนนจรดวิถีถ่อง ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรางคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เวลาให้บริการ : 07.30 – 17.30 o.

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ วัดศรีชุม แห่งนี้มากขึ้นแล้ว จะเห็นถึงความสำคัญของวัดแห่งนี้ เพราะเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หากเคยได้มีการศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของวัดศรีชุม มาก่อนอย่างแน่นอน เพราะวัดแห่งนี้เป็นอีกวัดที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มาเห็นสถานที่ในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งที่ เที่ยวแปดริ้ว คงจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี