เว็บแทงหวย

อลังการวิหารไม้สัก ณ วัดนันตาราม พะเยา

วัดนันตาราม พะเยา เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามมาก ๆ ของจังหวัดพะเยา ในบทความนี้ เที่ยวแปดริ้ว จะขอพานักท่องเที่ยวสายบุญ ไปเที่ยววัดสวย ทางภาคเหนือ ที่เป็นพุทธศิลป์แบบไทใหญ่ – พม่า ที่วิจิตรสวยงาม อลังการเป็นอย่างมาก ที่ต้องถูกใจสายบุญ เพราะ จะได้ทั้งอิ่มบุญ และ อิ่มตา อิ่มใจ ไปกับวัดสวย ๆ แน่นอนค่ะ

พาเที่ยววัดสวยเมืองเหนือ ที่ วัดนันตาราม พะเยา

วัดนันตาราม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซ่งไม่ปรากฏ ว่าวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อใด เดิมเรียก วัดม่าน ที่แปลว่าวัดพม่า หรือ จองเหนือ เนื่องจากอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลตำบลเชียงคำ เวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวปะโอ (ตองสู้) ผู้รับสัมปทานทำไม้ให้กับบริษัทค้าไม้ต่างชาติ ได้ทำการบูรณะ และ สร้างวิหารหลังใหม่ และภายหลัง ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็น ” วัดนันตาราม “ เพื่อเป็นเกียรติแด่พ่อเฒ่าตะก่าจองนันตา (อู๋) และ ตระกูลวงศ์อนันต์ และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

วัดนันตาราม พะเยา

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนันตาราม

วิหารไม้สัก : เป็นวิหารที่สถาปัตยกรรม แบบพม่าตอนล่าง หลังคาหน้าจั่ว ยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นกัน สร้างความสวยงามมาก ๆ  มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ส่วนเพดานประดับด้วยกระจกสี ที่มีลวดลายวิจิตรสวยงาม วัดนันตาราม พะเยา เป็นศิลปะแบบมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ตัววิหาร ประกอบด้วย 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นสูงสุด คือ ชั้นพุทธะ เป็นชั้นประดิษฐานของพระประธานและพระพุทธรูป ชั้นที่สอง คือ ชั้นของพระสงฆ์ อยู่บริเวณอาสนะหน้าพระพุทธรูป ส่วนชั้นล่างสุด คือ ชั้นที่นั่งของอุบาสก อุบาสิกา ลดหลั่นตามลำดับ

เจดีย์ยี่สิบห้าศตวรรษ : เป็นเจดีย์ก่ออิฐ ถือปูน ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นเจดีย์ลักษณะแปดเหลี่ยม ในวโรกาสเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาล ต่อมา พ.ศ. 2551 ได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิม

วัดนันตาราม พะเยา

ห้องสะสมของเก่าโบราณ : วัดนันตาราม พะเยา ห้องสะสมของเก่าโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ใช้เก็บของเก่ามากมาย อาทิเช่น เหรียญ และ ธนบัตรเก่า เครื่องใช้ต่าง ๆ ของโบราณ เครื่องดนตรีโบราณ ผ้า และ ภาพวาดเก่าแก่ และปราสาท ส. อุไร เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแม่กวนอิม และ ภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอนอีกด้วย

วัดนันตาราม พะเยา

การเดินทาง ไป วัดนันตาราม

นักท่องเที่ยว เที่ยวแปดริ้ว สามารถเดินทางไปวัดนันตาราม โดยมาจากตัวเมืองพะเยา ให้เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 1202 จะผ่านอำเภอภูกามยาว จากนั้นให้เลี้ยวขวา เข้าถนนหมายเลข 1298 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนหมายเลข 1021 หลังจากนั้นให้เลี้ยวขวาที่แยกแช่แห้ง แล้วตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบกับทางเข้าวัดนันตาราม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ วัดที่เรานำมาฝากในวันนี้ เที่ยวแปดริ้ว สวย งดงาม จนอยากไปเที่ยวกันเลยแน่นอน สำหรับใครที่อยากไปยังวัดนันตาราม พะเยา สามารถเดินทางตามที่เราบอกข้างต้นได้เลย โดยวัดนันตาราม จะเปิดทุกวัน ในวันจันทร์ – วันศุกร์ จะเปิดเวลา 08.00 น. – 18.00 น. ส่วนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ จะเปิดในเวลา 07.00 น. – 18.00 น. ถ้ามีโอกาส ก็อยากให้มาท่องเที่ยวและ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดแห่งนี้กัน