เว็บแทงหวย

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ
[post-views]

อ่าน

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ

หากจะพูดถึงวัดดัง ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพ สิ่งที่เห็นไดชัดคงจะเป็นพระปรางค์วัดอรุณ ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนั้นจะพามาเที่ยวกรุงเทพ เพื่อชมความสวยงามของ วัดอรุณราชวราราม lottosod ไปเที่ยววัดอรุณ ทำความรู้จักที่มาของวัด และตำนานของยักษ์วัดแจ้ง

ไหว้พระ เที่ยววัดอรุณ เสริมบุญให้ชีวิต

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ

สำหรับคนไทยนั้นมีความเชื่อว่า หากมาไหว้พระวัดอรุณจะทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็น 1 ในสถานที่ ที่มักจะถูกจัดอยู่ในทริปไหว้พระ 9 วัดกรุงเทพฯ วัดอรุณเองยังเป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่นิมยมในการไปเที่ยว ทำบุญ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

สถาปัตยกรรมของวัดอรุณ นอกจากจะมีความงดงาม และมีความโดดเด่น ยังสอดคล้องกับเรื่องของไตรภูมิกถา เป็นงานที่สื่อถึงเขาพระสุเมรุ ทวีปทั้ง 4 และเขาสัตตบริภัณฑ์ ผสมผสานศิลปะไทย และจีนเข้าด้วยกัน อีกทั้งในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนัง มีศิลปะชั้นครูให้เราได้ชม

ที่มาของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ

 วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง นั้นเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดมะกอกนอก เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพ เพราะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรี และโปรดเกล้าให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน ในสมัยนั้นเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

วัดอรุณได้รับการบูรณะใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร. 2) เมื่อขึ้นครองราชสมบัติ จึงให้สร้างพระอุโบสถ และพระวิหารจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ และให้หล่อขึ้นเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

ในรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ให้สมบูรณ์ต่อจากรัชกาลที่ 2 ที่มีความสูง 81.85 เมตร กว้างถึง 234 เมตร มาเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 4 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวราราม วัดอรุณมีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่เป็นระยะ ล่าสุดได้เริ่มบูรณะ เมื่อเดือนกันยายน 2556 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2560

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ร. 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของร. 2 มาบรรจุไว้ที่พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ที่เป็นพระประธานในอุโบสถ ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมมากราบไหว้ ทำให้วัดอรุณเป็น วัดประจำรัชกาลที่ 2

พระปรางค์วัดอรุณ

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ
พระปรางค์

พระปรางค์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของวัดอรุณ เป็นสถาปัตยกรรมไทย ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยปรางค์ประธาน และปรางค์รอง 4 ปรางค์ ก่ออิฐประดับกระจกเคลือบสีแบบเดียวกับพระปรางค์องค์ใหญ่ พระปรางค์องค์ปัจจุบันไม่ใช่พระปรางค์องค์เดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกสร้างขึ้นแทนที่ในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร. 2 ในปีพ.ศ. 2363 และเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 3 พระปรางค์องค์ใหม่นี้มีขนาดความสูง 81.85 เมตร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 4 ได้ทำการบูรณะพระปรางค์เป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้ พระปรางก่ออิฐปูน ประดับชิ้นเปลือกหอย กระเบื้องเคลือบ เป็นลายดอกไม้ ใบไม้  พระปรางค์วัดอรุณเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำให้พระปรางค์วัดอรุณ ถูกทำเป็นภาพตราสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตำนานยักษ์วัดแจ้ง

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ
ยักษ์วัดแจ้ง

ตำนานยักษ์วัดแจ้งมี 2 ตน คือ ยักษ์ด้านเหนือกายสีขาว ชื่อว่าสหัสเดชะ และยักษ์ด้านใต้กายสีเขียว ชื่อว่าทศกัณฐ์ ปั้นด้วยปูน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายเครื่องแต่งกาย จะสามารถมองเห็นทั้ง 2 ตน ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม คนสมัยก่อนเชื่อว่ายักษ์ที่เฝ้าซุ้มประตู มีอิทธิฤทธิ์ขับไล่ภูติ ผี ปีศาจ มีหน้าที่ปกปักษ์รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถ

ตำนานของยักษ์วัดแจ้ง และ ยักษ์วัดโพธิ์นั้น ยังเป็นที่มาของท่าเตียน บริเวณท่าเตียนเป็นพื้นที่โล่งเตียน เกิดจาการต่อสู้ของ ยักษ์วัดแจ้ง กับ ยักษ์วัดโพธิ์ ทำให้ต้นไม้ถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลง พื้นที่จึงราบเตียนไปหมด

ที่ตั้ง : แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เวลาเข้าชม : 08.00-18.00 น.

โทรศํพท์ : 0-2891-2185

เที่ยววัดอรุณ ไหว้พระทำบุญกรุงเทพ

เรียกได้ว่าเป็นวัดที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไป เที่ยววัดอรุณ แล้วละก็อย่าลืมที่ไปถ่ายรูปโบสถ์สวย ๆ ยักษ์วัดแจ้ง กลับไปเป็นที่ระลึกกันนะคะ แล้วอย่าลืมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันนะคะ หรือจะขอเลขเด็ดแล้วนำไปเสี่ยงทายกับ เที่ยวแปดริ้ว กันนะคะ