เว็บแทงหวย

เที่ยววัดพระแก้ว เที่ยวกรุงเทพ
[post-views]

อ่าน

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

เที่ยววัดพระแก้ว เที่ยวกรุงเทพ

สำหรับวัดพระแก้วนั้น คงไม่มีใครไม่รู้จัก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วัดพระแก้วนั้นถือเป็นวัดหลวงที่สำคัญ ในราชพิธีที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ภายในยังมีการประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ถือเป็นพระสำคัญของ huaysod ไทย ทั้งยังมีความสวยงามเหมาะแก่การ เที่ยววัดพระแก้ว  

เที่ยววัดพระแก้ว  วัดสำคัญของคนไทย

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

ประวัติวัดพระแก้ว

 วัดพระแก้ว ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า รัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2325 เป็นสร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวง ที่วัดผ่านมาก็คือ วัดมหาธาตุ ในสมัยกรุงสุโขทัย และ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการสร้างวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีเขตสังฆาวาส ภายในประกอบด้วย พระเจดีย์ พระวิหาร พระอุโบสถ หอพระมณเฑียร รวมถึงหอไตร

ต่อมาได้มีการสร้างพระมณฑปขึ้นทดแทนหอพระมณเฑียรธรรม ต่อมามีการสร้างหอระฆังขึ้น เพื่อแขวนระฆังที่ขุดพบในช่วงที่ปฏิสังขรณ์ วัดระฆังโฆสิตาราม นอกจากนี้ยังให้สร้าง หอพระนาก และหลังสถาปนาสิ่งต่าง ๆ ในพระอาราม จึงมีจัดงานสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นปี พ.ศ.2352

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไปจนถึง รัชกาลที่ 5 มีการปฏิสังขรณ์ วัดพระแก้ว เนื่องจากเป็นวัดสำคัญ ทำให้ต้องปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก 50 ปี จะมีการซ่อมแซม และสร้างเพิ่มเติม ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้สร้าง พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เพื่อประดิษฐานพระบรมรูป และใช้อัญเชิญพระบรมรูปในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 7 ถึง รัชกาลที่ 9 ก็มีการซ่อมแซมวัดพระแก้วเรื่อยมา

ประวัติพระแก้วมรกต

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย มาจนถึงปัจจุบัน โดยประดิษฐานในวัดพระแก้ว โดยมีการแกะสลักจากหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียวเปรียกเสมือนมรกต เป็นศิลปะในสมัยก่อนเชียงแสน

มีการสันนิษฐานว่าพบพระแก้วมรกตครั้งแรก ถูกประดิษฐานในเจดีย์วัดป่าญะ เชียงราย จากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนเมืองเชียงใหม่ ได้มีการอัญเชิญพระแก้ว มาประดิษฐานยังเมืองเชียงใหม่ แต่ช้างทรงพระแก้ว เดินทางไปยังลำปาง จึงได้อัญเชิญพระแก้วไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า และในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้เชิญพระแก้วมรกตมาไว้ที่เชียงใหม่

สมัยของพระเจ้าตากสินมหาราช มีการตั้งกรุงธนบุรี เป็นเมืองหลวงใหม่ ได้อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบาง จากเวียงจันทน์ เพื่อประดิษฐานที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต มาประดิษฐานยัง วัดพระแก้ว แล้วพระราชทานนามว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปจนถึงปัจจุบันนี้

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

สถานที่สำคัญในวัดพระแก้ว

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

พระอุโบสถของวัด มีกำแพงแก้วล้อมอยู่โดยรอบ มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประดับด้วยครุฑยุดนาคปิดทอง มีเสาหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบ ผนังด้านเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในประดิษฐานพระแก้วมรกต มีพระศรีรัตนเจดีย์ เจดีย์ทรงลังกา สร้างในปี พ.ศ.2398 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากลังกา

หอราชกรมานุสร และหอพงศานุสร ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาล สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารทรงไทย มีภาพจิตรกรรมของขรัวอินโขร่ง เป็นภาพพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่ใช้ในการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา ปราสาทพระเทพบิดร อาคารจัตุรมุขทรงไทย ยอดปราสาททรงปรางค์ ประดิษฐาน พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมเป็นโรงกษาปณ์ใช้ผลิตเงินเพื่อใช้ในประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงโรงกษาปณ์มาเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในรวบรวมวัตถุสำคัญ ภายในวัดพระแก้ว ยังมีศาสนสถาน ที่มีความสำคัญ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นสมบัติของชาติที่ทรงคุณค่า และเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์

เที่ยววัดพระแก้ว  เที่ยวกรุงเทพ

เที่ยวแปดริ้ว เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียง หากใครที่ยังไม่เคยไป บอกเลยว่าต้องลองไป เที่ยววัดพระแก้วดูสักครั้ง จะได้ทั้งความประทับใจ ความสวยงามของวัดนี้ ทั้งยังเดินทางได้ง่ายอยู่ในกรุงเทพทั้งยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่เที่ยวต่าง ๆ ในกรุงเทพได้ง่ายอีกด้วย ต้องไปดูสักครั้งค่ะ