เว็บแทงหวย

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด

จังหวัดภูเก็ต ถือได้ว่าเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับความนิยมของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยว ที่เป็นทะเลอันดามันอันสวยงาม หรือจะเป็นอาหารทะเลที่สดใหม่พึ่งขึ้นจากทะเล หรือแม้แต่อาหารทะเลเป็น ๆ ก็มีให้ได้เลือกลองทานกัน แต่วันนี้ huaysod เราจะไม่ได้แนะนำสถานที่ที่หลาย ๆ คนนิยมไปกัน แต่จะแนะนำสถานที่แก้ชงภูเก็ต ที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของคนภูเก็ต หากได้ไปเที่ยวภูเก็ตก็สามารถหาเวลาไปแก้ชงที่ภูเก็ตได้เช่นกัน

แก้ชงภูเก็ต ทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์

1.วัดพระทอง

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
วัดพระทอง

วัดพระทอง หรือที่เรียกว่า วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดพระผุด นั้นมาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่มาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในวัดพระทองแห่งนี้ นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ยังมี พิพิธภัณฑ์สถานวัดพระทอง ที่ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวภูเก็ตเอาไว้มากมาย

  • วัดพระทอง : ไหว้ขอพรพระผุด อธิษฐานขอพรเรื่องเงินทอง  

2.ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เป็นอีกศาลเจ้าจีนในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนระนอง อำเภอเมืองภูเก็ต โดยที่มีความหมายของคำว่า จุ้ยตุ่ย คำว่าจุ้ยแปลว่า น้ำ ส่วนคำว่า ตุ่ย แปลว่า ครกตำข้าว ที่มาของชื่อนี้เป็นเพราะในสมัยก่อนหน้าบริเวณศาลเจ้า เป็นคลอง มีน้ำมาก ชาวบ้านจึงได้มีการสร้างกังหัน เพื่อใช้กำลังจากน้ำมาตำข้าวหลังจากเก็บเกี่ยว

  • ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย : ไหว้ขอพรกับรวมองค์เทพ ขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

3.ศาลเจ้าปุดจ้อ

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ หรือที่เรียกว่าอ๊ามปุดจ้อ ตามภาษาของคนภูเก็ต เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปีใจกลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง อยู่ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ ที่มาของคำว่าปุดจ้อ เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน ที่คนภูเก็ตใช้เรียกพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม

  • ศาลเจ้าปุดจ้อ : ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และจ่ายสินเอี๋ย ขอพรเพื่อสะเดาะห์เคราะห์ และขอพรรับโชคลาภ

4.ศาลเจ้าบางเหนียว

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้าบางเหนียว

ศาลเจ้าบางเหนียว เป็นศาลเจ้าที่ผู้คนศรัทธา และให้ความเคาพกันมากอีกแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต ศาลเจ้าบางเหนียว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 คำว่าต้าวโบ้ หมายถึงดาวเหนือ ก้องหมายถึงพระราชวัง ซึ่งความหมายรวม ๆ แล้วหมายถึงพระราชวังดาวเหนือ ศาลเจ้าบางเหนียวนับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต

  • ศาลเจ้าบางเหนียว : ไหว้ขอพรสามต่องอ๋อง ขอพรให้เจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน

5.อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อีกหนึ่งสถานที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละเพื่อปกป้องชาติไทยในอดีตของวีรสตรีแห่งเมืองถลางหรือเกาะภูเก็ตแห่งนี้ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ถือได้ว่าเป็นอีกวีรสตรีไทย ที่ช่วยป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในศึกสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  • อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร : สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีระสตรีศรีถลางผู้กล้าของแผ่นดิน

6.ศาลเจ้ากะทู้

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้ากะทู้ เป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากในจังหวัดภูเก็ต เพราะศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ต ที่มีการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ ที่ศาลเจ้านอกจากจะมีกิมซิ้น หรือก็คือรูปเทพเจ้าจีน ไว้สักการบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่มากมายแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในบริเวณนั้นอีกด้วย

  • ศาลเจ้ากะทู้ : ไหว้ขอพรองค์เล่าเอี๋ย ขอพรให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักแก่กับคนทั่วไป

7.ศาลเจ้าแสงธรรม

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม ในภาษาจีนฮกเกี้ยนมีชื่อเรียกว่า ศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือศาลเจ้าชิงเจียกอง ซึ่งหากนับอายุแล้วเก่าแก่นับร้อยปี อยู่ในซอยเล็ก ๆ บนถนนพังงา ตามประวัติศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลนับถือ ใช้เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงใช้เป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร คนในครอบครัว

  • ศาลเจ้าแสงธรรม : ไหว้ขอพรองค์สุ่นต่ายไส ขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม

8.ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ตามความเชื่อของจีน เมื่อร้อยปีได้มีการอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์มาจากมณฑลกังไซ้ประเทศจีน เพื่อมาใช้ประกอบพิธีถือศีลกินผักประเพณีของภูเก็ต ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ องค์เทพกิ้ว เป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ปกป้องชาวภูเก็ต จากสิ่งชั่วร้าย และภัยจากธรรมชาติ

  • ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง : ไหว้ขอพรองค์กิ้วเที้ยนเฮียนลื้อแ ละองค์ซำโป้ฮุก ขอพรให้ปลอดภัย

9.วัดฉลอง

แก้ชงภูเก็ต ปี 66 ไหว้พระ 9 วัด
วัดฉลอง

วัดฉลอง เป็นวัดเก่าแก่ แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พบว่ามีบันทึกในสมัยรัชกาลที่ 3 ตามเดิมมีชื่อว่าวัดฉลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดไชยธาราราม แต่ชาวบ้านยังติดปากเรียกวัดฉลองอยู่ เพราะเป็นชื่อที่เรียกง่าย และสั้น ด้านในของวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ ด้านในพระมหาธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

  • วัดฉลอง : ไหว้ขอพรหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม ขอพรให้ด้านยศถาบรรดาศักดิ์

เที่ยวแปดริ้ว สำหรับสถานที่แก้ชงภูเก็ต ถือได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในภูเก็ตกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ในจังหวัดภูเก็ตมีทั้งวัดจีน และศาลเจ้าให้ได้ไปแก้ชงอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะอย่างยิ่งกับการที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วจะแวะมาแก้ชงไปด้วย เรียกได้ว่าเที่ยวครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งทำบุญไปด้วย