เว็บแทงหวย

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

ใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะสำหรับปีใหม่ ในปี 2566 นี้ ซึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อกันว่า ต้นปีหรือวันปีใหม่ควรเริ่มต้นด้วยควมเป็นสิริมงคลอย่างการไหว้พระ ดังนั้นการเริ่มต้นปีด้วยการไหว้พระทำบุญ จึงเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่คนไทยนิยมทำกันค่ะ เราจึงแนะนำสถานที่เที่ยวปีใหม่ เป็นการไหว้พระทั้ง 9 วัดในกรุงเทพ เรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากเดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางน้อยถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกับ ล็อตโต้สด มาป่วนมาก

เที่ยวปีใหม่ ที่เที่ยวแนะนำ ไหว้พระทำบุญ

1.วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร นั้นถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร เป็นสมุหนายก ในปี พ.ศ.2368 วัดแห่งนี้ถูกตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอก  เมื่อเข้ามาในวัดควรจุดธูปเทียนบูชาพระ ตามลำดับที่ตั้งไว้ แล้วเดินเข้าไปภายในพระวิหารหลวง เพื่อกราบหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ในกรุงเทพมีแค่เพียงวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแห่งนี้เท่านั้น

2.วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหากมาไหว้พระในกรุงเทพ วัดที่เป็นที่มักจะถูกเพิ่มให้เป็นตัวเลือกแรก ๆ ของทริป การไหว้พระทั้ง 9 วัด วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง ตามความเชื่อของคนไทยที่ว่า การมาไหว้พระวัดอรุณนั้น จะส่งผลให้ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

 วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อวัดแจ้งมีที่มาเพราะมีความเชื่อที่ว่า ตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำศึกแล้วยกทัพกลับมาพระนคร จะถึงวัดอรุณเป็นเวลาเช้าพอดี ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอภรุณ และอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาเป็นพระประธานในอุโบสถ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2

3.วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดบางว้าใหญ่  วัดอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระเชษฐภคินีได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกัน และขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างจากระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดระฆังโฆสิตาราม

4.วัดอมรินทรารามวรวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดอมรินทราราม สร้างขึ้นในสมัย พ.ศ.2200  เดิมชื่อว่า วัดบางว้าน้อย คู่กันกลับ วัดบางว้าใหญ่ หรือ วัดระฆังโฆสิตาราม มีคนไทยเรามีคติความเชื่อที่ว่า การมาไหว้พระที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร ทำให้พระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายปวง

จุดที่น่าสนใจของวัดอยู่ที่วิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อย มีพระประธานคือ หลวงพ่อโบสถ์น้อย มีศิลปะแบบสุโขทัย ทำบุณปางมารวดความศักดิ์สิทธ์ของหลวงพ่อ ตอนที่ระเบิดลง ภายในวัดนี้เสียหายพังพินาศหมด เนื่องจากวัดอยู่ติดกับสถานีรถไฟพอดี คงเหลือไว้แต่เพียงวิหารหลวงพ่อโบสถ์น้อย และมณฑปพระพุทธบาทจำลอง แต่ด้วยแรงระเบิดทำให้เศียรของหลวงพ่อร้าว

5.วัดยานนาวา

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวา

วัดยานนาวา ชื่อเดิม วัดคอกควาย เนื่องจากมีชาวทวายมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวทวายจะนำกระบือมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่วัดแห่งนี้ ร. 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป อีกทั้งด้านในของวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าให้กราบไหว้อีกด้วย

6.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วกิตติ)

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วกิตติ)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วถือเป็นวัดอันดับหนึ่งที่คนที่มากรุงเทพควรแวะไปไหว้พระ 9 วัด วัดพระแก้วเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง ภายในมีประดิษฐาพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ทำจากหยก อัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ด้านในนี้ยังมีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามตระการตา

7.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ อาทิ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 10 เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช มีพระพุทธชินสีห์ ประดิษฐานเป็นพระประธาน หากได้สักการะพระพุทธชินสีห์ จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดี และแคล้วคลาดจากภัยอันตราย

8.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

แร้งวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน์ วัดแห่งนี้มีความสวย และไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ควรพลาด วัดถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร.1 เดิมชื่อว่า วัดสุทธาวาส ต่อมาได้ชื่อว่า วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย ผู้คนนิยมไหว้ขอพรเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

9.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

เที่ยวปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือวัดสระเกศ หรือที่รู้จักกันว่าวัดภูเขาทอง เดิมวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลอกคลองลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนาม วัดสระเกศ แปลว่า ชำระพระเกศา

เที่ยวแปดริ้ว เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ สำหรับสถานเที่ยวปีใหม่ ที่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำบุญเสริมดวงชะตา ตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นปีที่ราบรื่น เป็นได้ตามที่หวัง ดั่งตั้งใจ จะได้สามารถไปเที่ยวที่อื่นต่อได้อย่างสบายใจ อย่างไรก็ดีหลังจากทำบุญไหว้พระก็อย่าลืมที่จะมองหาเลขเด็ดติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเสี่ยงโชคกัน