เว็บแทงหวย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่
[post-views]

อ่าน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

หากใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็นคนพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งสิ่งที่ชาว lottosod ไม่ควรพลาดเลยก็คงเป็นการไปสักการะบูชาวัดพระธาตุ ดอยสุเทพ แห่งนี้ เพราะเป็นวัดที่มีความสวยงาม มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเชียงใหม่

ที่ตั้ง ถนน ศรีวิชัย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

ประวัติของพระธาตุดอยสุเทพ

เมื่อปี พ.ศ. 1912 พญากือนานิมนต์พระสุมนเถระ มาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กับชาวเมืองเชียงใหม่ พระสุมนเถระมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ถูกพบ ที่เมืองปางจามา แต่พญากือนาให้ท่านพำนักอยู่ที่วัดพระยืนก่อน เมื่อไหร่ที่สร้างวัดสวนดอกเสร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. 1914 จึงนิมนต์พระสุมนเถระ มาอยู่ประจำที่วัดสวนดอก พระบรมสารีริกธาตุก็มีการแสดงปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านได้เห็น แยกเป็น 2 องค์ จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ หนึ่ง องค์ ถูกบรรจุในพระเจดีย์ของวัดสวนดอก

พระบรมสารีริกธาตุอีกองค์ที่แยกออกมา พญากือนา และพระสุมนเถระ ได้อันเชิญขึ้นเพื่อประดิษฐานในสัปคับ ที่อยู่บนหลังช้างมงคล จากนั้นอธิฐานก่อนเสี่ยงทายช้างมงคล เพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ปรากฎว่าการเสี่ยงทายช้างออกจากประตูหัวเวียง แล้วเดินไปขึ้นดอยสุเทพ ช้างมีการหยุดอยู่ที่แห่งหนึ่ง เพื่อหยุดพัก พญากือนากับพระสุมนเถระอาราธนาไปต่อ ดอยมีชื่อว่าดอยหมากขนุน จากนั้นช้างมงคลก็ได้เดินต่อจนไปถึงที่ราบเพียงงาม

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

ช้างมงคลได้เดินต่อไป ช้างมงคลไต่ราวดอย เดินมาจนถึงยอดดอยสุเทพ ก็ร้องแส่นสะเทือนถึง 3 ครั้ง พร้อมทั้งทำประทักษิณ 3 รอบ จากนั้นคุกเข่าอยู่เหนือยอดดอย พญากือนาจึงเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากหลังช้างที่นี่ ช้างมงคลก็ล้มลงไป จึงโปรดเกล้าให้ขุดดินขนาดลึก 3 ศอก จากนั้นเอาแท่นหินใหญ่ทั้งหมด 7 แท่น วางเป็นรูปหีบใหญ่อยู่ด้านในหลุม อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐาน หลังจากนั้นถมด้วยหิน แล้วทำการก่อพระเจดีย์ขนาดสูง 5 วา เพราะเหตุนี้จึงไม่ให้พุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าอยู่ใน บริเวณพระธาตุ และห้ามมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไปของพระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ มีความสูงจากที่ราบเชียงใหม่ถึง 689 เมตร และยังมีความสูงจากระดับน้ำทะเลในความสูงปานกลางประมาณ 1,046 เมตร สมัยโบราณการเดินทางขึ้นไปสักการะมีความลำบาก กระทั่งปี พ.ศ. 2,100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ เมืองลำพูนสร้างบันไดพญานาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้สามารถเดินขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย สร้างถนนยาวตั้งแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านวัดพระธาตุ ดอยสุเทพ สิ้นสุดที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถนนนี้มีความยาว 11.53 กิโลเมตร ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางขึ้นลงได้สะดวกขึ้นมาก เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์ บันไดถูกสร้างขึ้นเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียรที่ทำมาจากปูน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

ประเพณีพระธาตุดอยสุเทพ

งานประเพณีที่จะถูกจัดขึ้นที่ดอยสุเทพ เพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะถูกจัดขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คืน ภายในงานจะมีการจัดขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุ ในงานจะมีพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่ให้ความสัทธาจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมเดินขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไปพระธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้ง ถนน ศรีวิชัย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

เวลาเปิด – ปิด : 08:00 – 21:00

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่เที่ยวเชียงใหม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวเชียงใหม่เลยทีเดียว จะคนไทยหรือชาวต่างชาติ ก็เดินทางมาสักการะถึงที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนเชียงใหม่ก็ไม่ผิดนักค่ะ หากใครที่เดินทางมาถึงนี้อย่าลืมที่ขอพรดี ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะ หลังจากทำบุญสิ่งหนึ่งก็ไม่ควรพลาดก็คงจะเป็นการเสี่ยงดวง ซึ่งเว็บที่แนะนำก็ต้องเป็น เที่ยวแปดริ้ว เลยค่ะ เบิกถอนไว เว็บน่าเชื่อถือ