เว็บแทงหวย

วัดบางโทง วัดสวย สีทอง จ.กระบี่

วัดบางโทง เป็นวัดสวยจังหวัดกระบี่ และยังเป็นวัดที่ได้สร้างเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีพระพุทธทักษิณชัยมงคล ซึ่งเป็น พระมหาธาตุเจดีย์ ที่โดดเด่น งดงาม จะเป็นอย่างไร เดินทางไปกับ เที่ยวแปดริ้ว พร้อมกันเลยค่ะ

พาไหว้พระ ชมความสวยงามของวัดบางโทง

ประวัติวัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัด บางโทง

วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัด บางโทง ตั้งอยู่ที่ บ้านบางโทง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ. 2483 ซึ่งนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ ได้บริจาคที่ดินให้ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ โดยประชาชน และ หน่วยงานจากหลายภาคส่วน ของจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นที่วัดแห่งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัด บางโทง ให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถอีกด้วย

วัดบางโทง

จุดที่น่าสนใจของวัด บางโทง

พระพุทธทักษิณชัยมงคล

พระพุทธทักษิณชัยมงคล ซึ่งเป็น พระมหาธาตุเจดีย์ ได้รับการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจาก มหาเจดีย์พุทธคยา ที่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยตั้งตระหง่าน โดดเด่นอยู่กลางวัด ด้วยความสูง 95 เมตร ซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในภาคใต้ มีเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน ล้อมรอบ และยังมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ตามแนวทางเดินรอบพระมหาธาตุเจดีย์ และภายในพระมหาธาตุเจดีย์ จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางพระมหาธาตุเจดีย์ และ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่มีความงดงาม ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา

วัดบางโทง

รูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

และยังมีรูปเคารพหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว เป็นที่เคารพ นับถือ และ เสื่อมใส ของคนไทย โดยเฉพาะคนภาคใต้ ให้ได้กราบไหว้ สักการะ ขอพร ตั้งโดดเด่น เป็นสง่า งดงามมาก ๆ

วัดบางโทง

สำหรับวัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัด บางโทง ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของจงหวัดกระบี่ และ ของภาคใต้ นอกจากจะชมความสวยงามของ ได้สักการะ พระพุทธทักษิณชัยมงคล แล้ว ยังได้ไหว้พระ พระพุทธรูปต่าง ๆ ภายใน วัดบางโทง ยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด และ ยังมีลานหินอยู่ใต้ร่มไม้ ที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชิล ๆ อีกด้วยแล้วนั้น ใครที่มีโอกาสท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แนะนำให้มาชมความงาม และ ไหว้พระ ขอพร กันที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล แห่งนี้กันด้วยนะคะ