เว็บแทงหวย

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
[post-views]

อ่าน

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่

เดินทางมาสู่เดือนตุลาคมปี 2022 แล้วนะคะ อาการในช่วงนี้นี้เรียกว่าเข้าสู่ฤดูหนาวก็ว่าได้ค่ะ หากพูดถึงฤดูหนาวแล้วภาคเหนือถือเป็นที่ยอดนิยมในการเที่ยวในช่วงฤดูนี้ก็ว่าได้ เที่ยวแปดริ้ว จังหวัดที่คนนิยมมาเที่ยวคงหนีไม่พ้นเชียงใหม่ หากมีโอกาสไม่ควรพลาดที่จะไปไหว้พระต่าง ๆ ที่วัดดังเชียงใหม่ เพื่อสร้างสิริมงคลในชีวิตค่ะ

วัดดังเชียงใหม่ เหมาะกับสายมู ทำบุญเสริมดวง

1.วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 สมัยของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ที่เป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 ในขณะนั้น จุดพระสงค์ของการสร้างพระธาตุดอยสุเทพนี้คือใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มีการอันเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย พระธาตุดอยสุเทพถูกแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท และยังเป็นปูชนียสถานอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ หากใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึง

ทางขึ้นของวัดพระธาตุดอยสุเทพประกอบด้วยทางขึ้นถึง 300 ขั้น หากคิดว่าเดินไม่ไหว สามารถใช้กระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดินทางขึ้นไปแทนได้ ด้านในจะมีเจดีย์ทรงเชียงแสน เป็นระฆังทรงแปดเหลี่ยม ก่อสร้างตามศิลปะแบบล้านนา เมื่อมองจากด้านบนของวัดสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจน

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้ง : 9 หมู่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเข้าชม : 06.00 – 18.00 น.

2. วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณคูเมือง เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์ของล้านนา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของเชียงใหม่ ด้านในของวัดมีพระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ถูกสร้างด้วยศิลปะสมัยเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 700 ทั้งยังเป็นที่รู้จักในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง

วัดแห่งนี้ยังมีจิตกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์ และสังข์ทองอยู่ที่ผนังภายในวัด ที่วัดแห่งนี้ยังมีหอไตรที่ประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลม วัดพระสิงห์ยังถือเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะโรง ผู้ที่เกิดปีมะโรงหากได้มีโอกาสมาสักการะก็ถือเป็นความมงคลของชีวิต จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกตลอดในชีวิต

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรวิหาร

ที่ตั้ง : ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเข้าชม : 06.00 – 17.00 น.

3. วัดเจดีย์หลวง

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง

วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใจกลางเมืองของเชียงใหม่ พื้นที่ของวัดกว้างขวาง ด้านในมีพระวิหารหลวงทรงล้านนาตั้งอยู่ตรงกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย เจ้าคุณอุบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ด้ายในประดิษฐาน พระประธานพระอัฎฐารส ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ตอนต้น ปางประธานอภัย ด้านหน้าขอประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแสนเมืององค์ที่ 7 ต่อมามีการขยายเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และได้อันเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานมายาวนานถึง 80 ปี ต่อมาปี 2088 เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลงมา

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวง

ที่ตั้ง : ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเข้าชม : 8.00 – 17.00 น.

4. วัดพันเตา

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพันเตา

วัดพันเตา ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ใจกลางเมือง เดิมเป็นพื้นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ภายหลังได้สร้างเป็นวัดพันเตา คนเชียงใหม่เรียกที่นี่ วัดปันเต้า สื่อถึงมาทำบุญเพียงหนึ่งจะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า ภายหลังเพี้ยนเป็นพันเตา อีกหนึ่งมาจากการใช้วัดสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา

ภายในวัดมีพระวิหารที่งดงาม ยังสมบูรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ อาคารเป็นไม้สักทั้งหลัง ตามศิลปะแบบเชียงแสน เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 ให้รื้อหอคำถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา ด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง เป็นเจดีย์องค์ประธาน มีรู)ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม ล้อมด้วยเจดีย์งดงาม

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดพันเตา

ที่ตั้ง : ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเข้าชม : 6.00 – 18.00 น.

5. วัดเชียงมั่น

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ มีตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 1839 พญามังรายได้ยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอาราม ชื่อว่า วัดเชียงมั่น ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม พระวิหารของวัดเชียงมั่นมี 2 วิหาร วิหารใหญ่ที่สร้างใหม่ในปัจจุบัน ช่องหน้าต่างของวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีทอง บอกเล่าเรื่องราวที่มาการสร้างเมือง

วิหารเล็ก หรือวิหารจตุรมุข เป็นวิหารเก่าของวัด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ในโถงด้านหน้าพระอุโบสถมีศิลาจารึกวัดเชียงมั่น บันทึกเรื่องราวการสร้างเมืองเชียงใหม่ และประวัติของวัดวัดเชียงมั่นยังมี เจดีย์ช้างล้อม สร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีหอไตรกลางน้ำเก็บรักษาพระไตรปิฎก และคัมภีร์ตามคติการสร้าง และภูมิปัญญาล้านนา

วัดดังเชียงใหม่ ทำบุญ เที่ยวเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น

ที่ตั้ง : ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเข้าชม : 8.00 – 17.30 น.

เรียกได้ว่าวัดที่รวบรวมมาในครั้งนี้ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียง วัดดังเชียงใหม่ ที่หากใคร ๆ มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งให้ได้ค่ะ เพราะแต่ละวัดถือเป็วัดชื่อดังและอายุเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน สิ่งที่พลาดไม่ได้หากมาเที่ยวทำบุญแบบนี้คงไม่พ้นการเสี่ยงโชคติดไม้ติดมือ ได้เลขดีๆ ไปลองซื้อหวยออนไลน์ที่หวยลาวสันติภาพ ดูนะคะ