เว็บแทงหวย

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
[post-views]

อ่าน

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ความเชื่อของการบูชา พระธาตุประจำปีเกิด ถือเป็นความเชื่อของชาวล้านนา เนื่องมาจากเชื่อว่าดวงวิญญาณทั้งก่อนเกิด และหลังความตายล้วนผูกพันธุ์กับพระธาตุ ดังนั้นจึงมีความนิยมที่จะเดินทางไปสักการะของแต่ละปี รวมไปถึงวันนี้ ที่เราพามาทำความรู้จัก พระธาตุประจำปีเถาะ เพราะให้คนเกิดปีเถาะได้มีโอกาสทำความรู้จัก และได้เดินทางไปสักการะ

พระธาตุประจำปีเถาะ วัดคู่บ้านคู่เมืองชาวน่าน

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน คาดว่าอายุนานถึง 600 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1891 เพื่อใช้บรรจุบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจาก กรุงสุโขทัย พระธาตุมีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองทั้งองค์ เป็นโบราณสถานของล้านนา จะมีการนมัสการ ทุกวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ตามพงศวดารของเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สถาปัตยกรรมของพระธาตุเป็นศิลปกรรมสถุลช่างน่าน

พระธาตุแช่แห้งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากก่อสร้างเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยรอบของพระธาตุจะมีการบุรอบองค์ ด้วยทองจังโก ในส่วนของทางเดินขึ้นสู่องค์พระธาตุ จะเป็นรูปปั้นพญานาค เป็นลายนาคเกี้ยว เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือ และศิลปะของจังหวัดน่าน ชาวล้านนามีความเชื่อว่า หากได้มีโอกาสไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

สิ่งที่หน้าสนใจภายในวัด

วิหารหลวง

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

เป็นวิหารขนาดใหญ่มีขนาด 6 ห้อง วิหารหลวงมีพระเจ้าล้านทองเป็นพระประทาน ปางมารศรีวิชัย เป็นศิลปะสมัยล้านนาประทับนั่งบนฐาน เป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปที่มีความสวยงามของจังหวัดน่าน เป็นพระพุทธที่อยู่คู่จังหวัดน่านมาอย่างยาวน่าน พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงจำนวน 2 องค์ ในปัจจุบันองค์จริงมีการมอบให้พิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ส่วนอีกองค์ถูกโจรกรรมไปและยังไม่ได้กลับคืนมา องค์ที่เห็นอยู่ที่วัดนั้นเป็นองค์จำลอง

วิหารพระเจ้าทันใจ

วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยคอนกรีต หลังคาไม้มุงด้วยกระเบื้องดิน มีรุ)แบบเป็นวิหารโถง มีความกว้าง 11 เมตร ยาว 11 เมตร มีรอยพระพุทธบาทจำลอง จนปัจจุบันมีการบูรณใหม่ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

องค์พระธาตุมีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร กว้างด้านละ 22.5 เมตร สีเหลืองอร่าม เพราะถูกบุด้วยแผ่นทองเหลือง รูปทรงของเจดีย์เป็นทรงระฆัง ฐานเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เพื่อรองรังฐานบัวลูกแก้ว องค์ระฆังมีขนาดเล็ก บัลลังก์เป็นแท่นสี่เหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่า

วิหารพุทธไสยาศน์

ตั้งอยู่ด้านหน้านอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุแช่แห้ง มีเจดีย์สีขาวที่จำลองมาให้ชาวบ้านได้บูชา เป็นศิลปะในสมัยพม่า หลายคนเรียกว่าพระธาตุเชวาดากอง ก่อสร้างตามแนวยาวขององค์พระ มีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศใต้

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ตำนานพระธาตุแช่แห้ง

มีเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณที่ตั้งองค์พระธาตุแช่แห้ง และเสวยลูกสมอแห้งที่มาจากเจ้าเมืองถวายให้ แต่เพราะลูกสมอนั้นแห้ง ขึงเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วจึงเสวย เมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับก็ตรัสว่า หลังจากปรินิพพานแล้ว จะมีเจดีย์พระบรมธาตุของพระองค์ขึ้นที่นี้ มีชื่อว่า พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้งเป็น มนต์เสน่ห์แห่งล้านนาก็ว่าได้ เพราละครเกมเสน่หา ก็มาถ่ายทำที่วัดนี้เช่นกัน เป็นอีกประวัติศาสตร์ของน่าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน มายาวนาน หากมาเที่ยวน่านต้องไม่พลาด

ที่ตั้ง : ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เวลาเข้าชม : 6.00 – 18.00 น.

พระธาตุประจำปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุประจำปีเถาะ ถือเป็นอีกสถานที่เที่ยว เที่ยวแปดริ้ว น่าไปทำบุญ ยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดในปีเถาะ แต่หากไม่ใช้คนที่เกิดในปีเถาะก็สามารถไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้ได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านมาอย่างยาวนานถึง 600 ปีเลยทีเดยว หากใครไปแล้วได้เลขอะไรดี ๆ กลับมาต้องไม่ลองพลาดไปเสี่ยงโชคที่ หวยประชาชนลาว ดูนะคะ