เว็บแทงหวย

อลังการปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และก่อสร้างเพิ่มเติมมาตลอดเรื่อย ๆ โดยปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมราชเวช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบจัตุรมุข ภายในใช้เสาไม้ถึง 170 ต้น หลังคาเป็นทรงท้องสำเภา ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 100 เมตร ประดับด้วยไม้แกะสลักทั้งหลัง ซึ่งแกะสลักเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ปรัชญาต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ของศาสนา ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวค้ำจุนโลก เที่ยวแปดริ้ว พาเพื่อนๆทั้งหลายมารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจดูได้ดังต่อไปนี้

ชมความงามของปราสาทไม้ ปราสาทสัจธรรม ชลบุรี

เจ้าของโครงการและออกแบบปราสาท สัจธรรมแห่งนี้ คือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์  ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2524 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้น คือ เพื่อเชิดชูความสำคัญของพุทธศาสนา ที่เป็นสิ่งค้ำจุนโลก และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม – วัฒนธรรมอันดีงาม ของการสอนมนุษย์ ที่สร้างความดีละเว้นความชั่ว

พิพิธภัณฑ์ปราสาท สัจธรรม แบ่งออกตามห้องได้ ดังนี้

ห้องโถงด้านทิศตะวันออก พ่อและแม่ ที่จะสื่อถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ มีรูปแกะสลักเป็นพ่อและแม่ ซึ่งความรักของพ่อและแม่ นั้นยิ่งใหญ่ และ ใสสะอาด บริสุทธิ์

ห้องโถงด้านทิศตะวันตก ฟ้าและดิน เป็นภาพจำหลักที่แสดงถึง เรื่องราวการก่อกำเนิดของโลก ที่ประกอบขึ้นด้วย ธาตุทั้ง 4 ได้แก่ “ฟ้า (จักรวาล)” หมายถึงธาตุลมและธาตุไฟในจักรวาล และ “ดิน” หมายถึงธาตุน้ำและธาตุดิน ซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้

 ห้องโถงด้านทิศใต้ ดวงดาว – พระอาทิตย์ – พระจันทร์ เป็นภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และเทพเจ้าประจำดาวนพพระเคราะห์ดวงต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตสรรพสิ่งบนโลก

ห้องโถงด้านทิศเหนือ การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณ  สื่อถึงหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า – ขงจื๊อ แสดงถึงคุณธรรมที่สูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน  ที่ว่า มนุษย์แม้ว่าจะมีชาติกำเนิด ที่แตกต่างกัน แต่ถ้ามุ่งมั่นเป็นคนดี ก็สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมได้เช่นกัน

 ห้องโถงกลาง มหาบุษบก มหาบุษบกวิมาน คือ สัญลักษณ์ ที่สื่อให้เห็นถึงความว่างเปล่าแห่งจักรวาล หรือ นิพพาน นั่นเอง

ปราสาทสัจธรรม

กืจกกรมที่น่าสนใจ

  • ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไม้แกะสลัก
  • ชมการแกะสลัก และ มีโอกาสได้ลองแกะสลัก
  • ชมแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย เช่น นาฏศิลป์ไทย กระบี่กระบอง ฟันดาบ
  • กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ ขับATV , ขี่ช้าง , ขี่ม้า , นั่งเรือขุดโบราณชมวิว , รถม้า , SpeedBoat เป็นต้น

วันและเวลาทำการ

  • เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00น.

ค่าเข้าชมปราสาท สัจธรรม

  • เด็ก (สูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร) = เข้าชมฟรี
  • เด็ก (สูง 110-140 เซนติเมตร) = ราคา 250 บาท
  • ผู้ใหญ่ = 500 บาท/ท่าน
  • พระสงฆ์ = 250 บาท/รูป
ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดชลบุรี และ ประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นปราสาทไม้โบราณที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใครที่ได้เข้าไปจะได้รับชมความสวยงามของศิลปะไม้แกะสลัก ที่วิจิตรบรรจง และแผงไปด้วยปรัชญาต่างและแทรกไว้ในแต่ละห้องอีกด้วย