เว็บแทงหวย

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

งานนวราตรี  เป็นงานที่คนที่นับถือพระแม่อุมาเทวีรอคอยก็ว่าได้ เพราะ 1 ปีมี 1 ครั้งให้ lottosod คนที่สนใจได้เข้ารวมงาน และเตรียมตัวกันก่อนเริ่มพิธี ท่านใดที่ยังไม่ทราบถึงที่มาของเทศกาลนี้ สามารถทำความรู้จักกับประเพณีนี้ได้เลยค่ะ

เปิดแล้วกำหนดการ งานนวราตรี เริ่ม 25 กันยายน – 7 ตุลาคม 65

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

ที่มาของงานพิธีนวราตรี

งานพิธีนวราตรี หรือพิธีดูเซร่า เป็นพิธีเก่าแก่ที่มีการทำมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเวท ถือเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู ที่จะมาร่วมกัน บูชาพระแม่อุมาเทวี ทั้งสิ้น 9 ปาง เป็นเวลาทั้งหมด 9 วัน ในช่วงวันขึ้น 1-9 ค่ำ ในเดือน 11 ของทุกปี รวมทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน เป็นช่วงเทศกาลนวราตรี หรือ เทศกาลดูเซร่า ที่ชาวฮินดูมีความเชื่อว่า เวลานี้พระแม่ และขบวนเทพจะเสด็จมาโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์บนโลก

ช่วงสำคัญของเทศกาลนี้อยู่ที่วันสุดท้ายของงาน จะมีการอัญเชิญเทวรูป พระแม่อุมาเทวี รวมถึงเทวรูปองค์อื่น ๆ ออกแห่บนถนนสีลม ไปรอบเมือง ขบวนแห่จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ศรัทธาให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่าพันคน เป็นประจำในทุกปี โดยขบวนแห่จะเริ่มตั้งที่บริเวณหน้า วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ผู้ที่มาเข้าร่วมงานจะนำน้ำมะพร้าว ไว้ชำระล้างพื้นถนนให้สะอาด ตอนที่ขบวนแห่เทวรูปพระอุมาเทวีแห่ผ่านไป ในประเทศไทย จะมีการจัดงานขึ้นที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม, วัดเทพมณเฑียร, วัดวิษณุ, และวัดหรือโบสถ์ฮินดูที่มีอยู่ทั่วประเทศ

พระแม่อุมาเทวี เป็นมารดาของ พระพิฆเนศ เป็นชายาของ พระศิวะ ที่ถือเป็นมหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระแม่อุมานับว่าเป็น 1 ใน 3 ของพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม อันมี พระแม่อุมา พระแม่สรัสวตี พระแม่ลักษมี

วัดแขกสีลม ถือเป็นเทวสถานในลัทธิศักติ ที่มีการนับถือเทวีเป็นหลัก คือพระแม่อุมา เจ้าแห่งความเมตตากรุณา ผู้คนที่ศรัทธานิยมไปกราบไหว้ ขอพรในเรื่องความรักรวมถึงขอบุตร

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

การปฏิบัติตนก่อนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่ศรัทธาที่ต้องการเข้าร่วมงานจะละเว้นการทานเนื้อสัตว์เป็นเวลา  9 วัน 9 คืน เพื่อบูชาองค์พระแม่อุมาเทวี รวมถึงเตรียมน้ำมะพร้าว เพื่อล้างถนนในวันสุดท้ายที่มีขบวนแห่ และรอรับความเป็นสิริมงคล ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาในทุกปี

ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือชุดส่าหรี พร้อมดอกไม้สีเหลือง สีแดง ตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพ ในเส้นทางที่ขบวนผ่าน เพื่อรอรับพรจากจากองค์พระแม่อุมาเทวี

กำหนดการงานพิธีนวราตรี และงานแห่ ประจำปี 2565

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

25 กันยายน 65 พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร, เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า, พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน พิธีขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัด เพื่อเริ่มงานนวราตรี ประจำปี 2565

 26 กันยายน 65 เริ่มงานพิธีนวราตรี บูชาองค์พระแม่มหาทุรคา และทำพิธีอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นยอดเสา

 27 – 28 กันยายน 65 พิธีบูชาพระแม่มหาทุรคา

 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 65 พิธีบูชาพระแม่มหาลักษมี ถือเป็นเทพแห่งโชคลาภ อุดมด้วยทรัพย์ และเงินทอง

2 ตุลาคม 65 พิธีอภิเษกสมรสของพระแม่มหาอุมาเทวี และพระศิวะมหาเทพ

3 ตุลาคม 65 พิธีบูชาพระแม่ปางบูชาพระศิวะ

4 ตุลาคม 65 พิธีบูชาพระแม่มหาสรัสวดี

5 ตุลาคม 65 งานแห่เนื่องใน วันวิชัยทัสมิ โดยขบวนแห่เริ่มเคลื่อนจากวัดแขก สีลม เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป

7 ตุลาคม 65 พิธีเชิญธงสิงห์ลงจากยอดเสา อาบน้ำคณะพราหมณ์ – คณะคนทรง

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

ปีนี้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่เป็นวันวิชัยทัสมิ มีขบวนแห่ ทั้งหมด 8 ขบวน ประกอบด้วย

1.ขบวนองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

2.ขบวนองค์พระขันทกุมาร

3.ขบวนองค์พระแม่กาลี

4.ขบวนราชรถพระพิฆเนศวร

5.ขบวนราชรถพระขันทกุมาร

6.ขบวนราชรถพระกฤษณะ

7.ขบวนราชรถพระกัตตวรายัน

8.ขบวนราชรถพระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่มหาสรัสวตี

ก่อนเคลื่อนขบวนราชรถของงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี จะมีการทุบมะพร้าวโดยจะปามะพร้าวลงบนพื้น ที่เชื่อว่าเป็นผลไม้แห่งพระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ และสะอาด เชื่อกันว่า การทุบมะพร้าวหน้าพระพักตร์ของเทวรูป เป็นการแสดงถึงการละทิ้งอัตตาของตนเอง ต่อพระผู้เป็นเจ้า

งานนวราตรี วัดแขกสีลม ปี 2565

งานนวราตรี ถือเป็นงานสำคัญของชาวฮินดูอีกหนึ่งงานและเป็นการจัดงานอันยิ่งใหญ่สำหรับที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และ เที่ยวแปดริ้ว หลาย ๆ คนให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมก็คงไม่พ้นที่วัดแขกสีลมค่ะ หากใครที่สนใจก็ลองดูตารางการจัดงานและไปเข้าร่วมพิธีได้เลยค่ะ แนะนำให้ไปในวันที่ 5 ตุลาคม จะได้เห็นขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ และอย่าลืมที่จะเตรียมตัวตามที่เราได้แนะนำก่อนไปเข้าร่วมงานนะคะ