เว็บแทงหวย

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

หากเดินทางมายังจังหวัดอยุธยา สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คงจะเป็น การไหว้พระอยุธยา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต เนื่องจากในจังหวัดอยุธยานั้นเต็มไปด้วยวัดเก่าแก่ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากหลาย ๆ วัดเคยถูกโจมตีในสมัยสงคราม บางวัดจึงมีการชุดรุด แต่ก็จะยังหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง หวยสด เราจึงพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งวัดสำคัญของอยุธยานั่นก็คือวัดมหาธาตุ

ทำบุญ ไหว้พระอยุธยา ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

วัดมหาธาตุ อยู่ในตัวเมืองจังหวัดอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นก็คือ เศียรพระพุทธรูปอายุกว่าร้อยปีที่อยู่ในรากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นหินทราย จะเหลือแค่ส่วนหัว ตัวองค์พระหายไป พระพุทธรูปเป็นศิลปะในอยุธยา ถูกรากโพธิ์ล้อมรอบอยู่ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยที่ประเทศไทยเสียกรุง จนทำให้รากไม้ขึ้นปกคลุมเศียรพระ ทำให้มีความงดงามแปลกตา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างชาติ

ประวิตวัดมหาธาตุ

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

วัดมหาธาตุ ถือเป็นอีกหนึ่งพระอารามหลวง อยู่ใกล้กับวัดราชบูรณะ อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัย ของขุนหลวงพะงั่ว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ในปี พ.ศ.1917 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ท่านสวรรคตเสียก่อน ต่อมาในสมัยสมเด็จพระราเมศวรได้สร้างเพิ่มเติมต่อจนแล้วเสร็จ โดยได้มีการโปรดเกล้าให้สร้างพระปรางค์เป็นพระประธาน รวมถึงให้ทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ที่เป็นประธานของวัดมหาธาตุ ในปี พ.ศ. 1927 ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดาร

วัดมหาธาตุนั้นนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุ เป็นวัดที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของเมือง และเป็นสถานที่ที่ในอดีตใช้ในการจัดพระราชพิธีต่าง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี จะประทับประจำอยู่ภายในวัด ส่วนพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสี จะประทับประจำอยู่ที่วัดป่าแก้ว หรือวัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากนี้วัดมหาธาตุแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ ที่พระศรีศิลป์ และจหมื่นศรีสรรักษ์ พร้อมด้วยคณะได้มีการมาซุ่มพลที่ปรางค์ของวัดมหาธาตุ ก่อนที่จะยกทัพเข้าพระราชวังทางประตูมงคลสุนทร เพื่อทำการจับกุมสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

ในช่วงสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปรางค์ของวัดมหาธาตุองค์เดิม ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง ต่อมายอดพระปรางค์ได้ทลายลงมา จนเกือบครึ่งองค์ถึงชั้นครุฑ แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบ จึงยังไม่สามารถได้ซ่อมแซมให้ดีตามเดิมในรัสมัยชกาลนั้น ช่งเวลาถัดมาในช่วงสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้รับสั่งให้บูรณะใหม่รวมความสูงทั้งสิ้น 25 วา ใน พ.ศ. 2176 สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ในปี พ.ศ. 2275 – 2301 จนถึงช่วงเสียกรุงศรีอ ครั้งที่2 ทำให้วัดมหาธาตุถูกทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง รวมถูกทิ้งร้างไปด้วย ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ยอดของพระปรางค์ก็ได้ทลายลงมาอีกครั้ง

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

สิ่งก่อสร้างภายในวัดมหาธาตุ

1.พระปรางค์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการพังทลายลงมาทั้งหมด ราชทูตลังกาที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ ได้บอกกล่าวว่า ที่ฐานของพระปรางค์ ประกอบไปด้วยราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กระบือ กินนร โค สุนัขป่า มังกร ล้อมรอบอยู่ มีการคาดคะเนว่ารูปเหล่าหมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมในเชิงเขาพระสุเมรุ เป็นแกนกลางของจักรวาล

2.เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดได้ประดิษฐานปรางค์องค์เล็ก ถือว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่แปลกตา มีเพียงองค์เดียวในอยุธยา

3.วิหารที่ฐานชุกชี กรมศิลปากรพบว่ามีผู้ขุดหลุมลงไปแล้วถึง 2 เมตร จึงรขุดต่อไปอีก 2 เมตร พบดินเผาขนาดเล็ก 5 ใบ บรรจุแผ่นทองรูปต่างๆ

4.วิหารเล็ก เป็นวิหารที่มีรากไม้แผ่รากขึ้นมาเกาะเต็มผนัง รากไม้ของส่วนหนึ่งได้ถูกล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้

5.ตำหนักพระสังฆราช อยู่ในบริเวณพื้นที่ว่างทางทิศตะวันตก เคยเป็นที่ตั้งพระตำหนักพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสี ราชทูตลังกาเล่าว่า เป็นตำหนักที่มีการสลักลวดลายรวมถึงปิดทอง ทีเหหลือก็น่าจะมีคนมาให้เลือกเอง

ไหว้พระอยุธยา วัดมหาธาตุ วัดสำคัญในอยุธยา

การไป ไหว้พระอยุธยา ที่เรานำมาฝากในวันนี้นั้นเป็นอีกวัดสำคัญของไทย ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยังสามารถคงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเคยเป็นที่พึ่งในยามสงครามมาก่อนอีกด้วย จึงเหมาะแก่การไปไหว้ขอพร ทำนายฝันmthai ขอโชคลาภ เลขเด็ดติดไม้ติดมือกลับมาก็ว่าได้ เว็บที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคในครั้งนี้ก็คือ หวยสด นั่นเองค่ะ